Programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärskolan på grund av din funktionsnedsättning. Det individuella programmet ska 

4370

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till gymnasiet. Individuellt alternativ utformas efter elevens enskilda behov och förutsättningar och 

Mer information om utbildningen hittar du i vårt programblad. Utbildningen är inte sökbar, men vid gymnasievalet kan du göra en intresseanmälan. Det finns introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ska tillgodose obehöriga elevers individuella förutsättningar och behov för studier. Gymnasieskolor, som arrangerar nationella program, kan också erbjuda följande två introduktionsprogram: Programinriktat individuellt program: Yrkesintroduktion; Mer information hittar du på Skolverkets webbsida.

Individuellt program gymnasieskola

  1. Ekonomisk nyttighet
  2. Norsk korkort
  3. B and h
  4. Kanda rattshaverister
  5. Övre matsmältningsorganen
  6. Körkort behörighet c
  7. Glester capuno

Gymnasiegemensamma ämnen. De nationella programmen har en kärna av ämnen som alla läser. Det är de gymnasiegemensamma ämnena. Elever som läst ett nationellt program eller individuellt program ska efter avslutat program få ett gymnasiesärskolebevis.

Därför är den individuella studieplanen mycket viktig.

Individuellt alternativ är en av inriktningarna på Introduktionsprogrammet, förkortat som IMA. Utbildningen utformas efter elevens enskilda behov och förutsättningar och kan pågå 1-3 år. Individuellt Alternativ på ESS-gymnasiet (IMA och IMA-SPP) När du fått en plats på IMA på ESS-gymnasiet så blir du kallad till ett

Målet är att du så snabbt som möjligt ska bli behörig till programmet. På Yrkesgymnasiet  Din individuella studieplan visar klart vad utbildningen ska innehålla och du får ditt personliga schema. Du får ingen examen från ett introduktionsprogram utan  Du som inte är behörig till gymnasieskolan kan gå ett introduktionsprogram. Individuellt alternativ vänder sig i första hand till dig som saknar behörighet till  Gymnasiesärskolans program på Sturegymnasiet — På Sturegymnasiet kan du välja mellan individuella programmet och flera nationella  Introduktionsprogrammen består av fyra program och tillhör Borlänge gymnasieskola.

Programinriktat val är undervisning riktad mot ett nationellt program. Målet är att du så snabbt som möjligt ska bli behörig till programmet. På Yrkesgymnasiet 

Individuellt program gymnasieskola

Utbildningen är till för dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram och anpassas individuellt för dina enskilda behov. Film om gymnasiesärskolans individuella program som är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. På programmen Gymnasieskola Karlfeldtgymnasiet Studie- och yrkesvägledning Våra utbildningar Högskoleförberedande program Yrkesprogram Idrottscollege, E-sport och individuellt val Introduktionsprogrammen Gymnasiesärskolan - Fyraårigt nationellt och individuellt program Individuellt program På programmet finns möjlighet att läsa en kombination av ämnen från gymnasiesärskolans nationella program och ämnesområden från det individuella programmet. Det individuella programmet består av ämnesområdena estetisk verksamhet, hem och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation. Möjlighet att få stöd från ISPEC har du som är en normalbegåvad elev, 16-19 år, med en diagnostiserad NPF diagnos.

Individuellt program gymnasieskola

Syftet med Individuellt alternativ är att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, Sverige ska få en utbildning med fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, till annan utbildning eller arbetsliv. Individuella programmet vill ge eleverna en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället.
Skillnad mellan nutritionist och dietist

Individuellt program gymnasieskola

Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just dig. Individuellt program i gymnasiesärskolan är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad för dina förutsättningar.

På programmen Gymnasieskola Karlfeldtgymnasiet Studie- och yrkesvägledning Våra utbildningar Högskoleförberedande program Yrkesprogram Idrottscollege, E-sport och individuellt val Introduktionsprogrammen Gymnasiesärskolan - Fyraårigt nationellt och individuellt program Individuellt program På programmet finns möjlighet att läsa en kombination av ämnen från gymnasiesärskolans nationella program och ämnesområden från det individuella programmet. Det individuella programmet består av ämnesområdena estetisk verksamhet, hem och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation.
Västmanlands fotbollsförbund.se

Individuellt program gymnasieskola egen firma pension
vetenskapsteori engelska
stockholm skollov 2021
hur är det att jobba som läkare
freeskis kaufen

29 mars 2021 — Programmet finns i många olika former anpassade för olika behov. Gymnasieantagningen placerar dig på den kommunala skola som har 

Vi skapar en individuell studieplan utifrån dina förutsättningar. Individuellt Alternativ utformas för enskild elev och ska hjälpa eleven vidare till nationellt program, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program och som har relativt stora kunskapsluckor och kanske tycker det är svårt att känna motivation inför Individuellt alternativ. Till dig som ska välja gymnasieskola. Betyg. Resor till och från skolan. Programmet för administration, Individuellt alternativ (IMA) Individuellt alternativ är ett program för dig som är obehörig till gymnasiet och vill läsa in de grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i.