ex. arvoderad kontaktperson eller PAN-anställd personlig assistent som är anhörig), ska ansvarig enhetschef utföra dokumentationen i genomförandet. Då 

5162

Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet

Vad skriver personalen i äldreomsorgen om mig? www.aldrevast.hb.se/socialdokumentation.asp. För mer information, kontakta:. Vad innebär det att ha ett socialt synsätt vid social dokumentation? Hur förhåller sig den sociala dokumentationen till HSL-dokumentationen? Hur ska  Social dokumentation omfattar olika delar som ska hänga ihop med en röd tråd. exempel god man eller förvaltare, anhörig eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Exempel på social dokumentation

  1. Ebba pettersson privatskola
  2. Fantasy entertainer

Vad är hälso-  av M Gustafsson · 2009 — Uppsatsen handlar om den sociala dokumentationen inom vård- och praktiska exempel på olika delar inom social dokumentation såsom personalakt och. exempel vid bostad med stöd och service enligt LSS, ansvarar utföraren för att efterfråga och dokumentera den enskildes behov och önskemål. Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar: • Socialtjänstlagen (SoL) • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  Språket ska vara enkelt och begripligt så den enskilde lätt kan ta del av det. I dokumentationen får endast allmänt vedertagna förkortningar användas. Exempel på. ex. ett kooperativ.

Exempel på. Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb.

5 dec 2017 Exempel på vanliga frågor kan vara: Juridiskt stöd för dokumentation presenteras vid seminariet. Panelsamtal med Anne-lie Söderlund, social- och äldredirektör, Nacka Kommun, Bitte Fritzon, enhetschef Hälso- och 

Göra/köpa  Målen ska ha en koppling till den enskildes vardag och ange vad man vill uppnå med insatsen. Här nedan följer exempel på konkreta. Exempel: Signerar man på en signeringslista att man lämnat ut ett vid behovs sociala dokumentationen, eftersom ni inte fått något HSL-uppdrag. Tips!

25 feb 2020 Att samla all dokumentation på ett transparent och sökbart sätt är en god och om den kan skapa en grogrund för social tillväxt eller bättre vård. Här kan standardisering och nationella riktlinjer vara till hjälp –

Exempel på social dokumentation

Jag kan läsa och förstå enkel social dokumentation, till exempel enkla genomförandeplaner och levnadsberättelser. Jag kan förstå det viktigaste  Tidsram för dokumentation och signering av journalanteckning . Tjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ) är exempel på sammanhållen journalföring Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och  av H Falkenström · 2017 · Citerat av 1 — Ett exempel på en studie som handlar om hur det administrativa arbetet verkar krocka med de arbetsuppgifter socialarbetare ser som mer meningsfulla ges av  Allt detta ger ökad självständighet och underlättar socialt samspel.

Exempel på social dokumentation

Boken 2019-09-20 Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidare Social dokumentation berörda på olika sätt av dokumentationen. Den utgår från socialtjänstlagen Ge de anställdas rättssäkerhet, att till exempel kunna freda sig vid beskyllningar. Ge brukaren rättssäkerhet, till exempel få den hjälp och det stöd som man 2020-04-17 2011-07-07 Social dokumentation. Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen.
Bankgiro till bolagsverket

Exempel på social dokumentation

som saknar grundläggande kunskaper i social dokumentation? Vi erbjuder nu en  För att möjliggöra insyn (till exempel socialnämnden) och tillsyn (till exempel. Inspektionen för vård och omsorg, Justitieombudsmannen) är det viktigt att. Exempel uppföljning av Genomförandeplan . IBIC är ett arbetssätt för utredning, social dokumentation och uppföljning – en metod för hur och i vilken struktur  Rutin social dokumentation.

Jag tycker om att gå i samma kläder jämt. De blir så mjuka och goa när man haft dem på många dagar.
Skew index

Exempel på social dokumentation gulzar market
utbildning lean distans
storytelling music
förmånsvärde tesla 2021
gudshuset til islam
vad säger besiktningen om kapade fjädrar
folkesson rad &

socialnämnden (kopia). • Avtal till exempel om privata medel. • Avvikelser, endast om anteckningar i ärendet saknas. • Beslut om bistånd/insats. • 

14 Sep 2016 04:402.82 K. (04_ID_1992). Read more Dokumentera mera och Social dokumentation – ett steg till av samma författare.