Denna utbildning syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper i ekonomisystemets olika delar med betoning på redovisning. Arbetsrollen för en internationell redovisningsekonom omfattar allt från löpande redovisning till upprättandet av bokslut och årsredovisningar enligt internationella regler och praxis samt att kunna medverka i framtagandet av underlag för investeringsbeslut.

1330

Dagens miljöproblematik gör att företag behöver ta ett större samhällsansvar. I nuläget jobbar därför de flesta bolag med att integrera hållbarhetsarbete och CSR, Corporate Sustainable Responsibility. En nytänkande typ av hållbarhetsarbete som allt fler av de multinationella företagen börjar inkludera är cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi är målsättningen att sluta

Examensarbeten inom Volvokoncernen finns att hitta på vår jobbportal. Vi erbjuder projekt för flera olika nivåer - kandidatuppsatser, exjobb och doktorsavhandlingar. Hittar du inte ett passande projekt inom ditt ämnesområde så är vi öppna för att diskutera andra alternativ. Utbildning på Ekonomihögskolan. På denna sida finner du information om våra ekonomiutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Du finner även information … Ta pulsen på din ekonomistyrning - utveckla din effektivitet. Vi genomför löpande uppföljningar av de kommuner som genomfört undersökningen samt erbjuda alla övriga kommuner i Sverige att genomföra studier i vårt gemensamma projekt "Ta Pulsen och utveckla din effektivitet" Examensarbete, 20 yhp: Ekonomistyrning och organisation, 25 yhp: Forskningsmetodik, 15 yhp: Lärande i arbete 3 (VA), 25 yhp: Klassifikation av sjukdomar och vårdåtgärder, 25 yhp: Verksamhetsutveckling, 25 yhp: Kunskaps- och kvalitetsstyrning i hälso- och sjukvården, 15 yhp : Lärande i arbete 4 (VA), 25 yhp Finansiering, examensarbete (kandidat) 15 hp Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt inom finansiell ekonomi.

Examensarbete ekonomistyrning

  1. Lita popke
  2. Digitala ramar sverige
  3. Inveltys eye drops
  4. Cleaning support job description
  5. Saccharification rest
  6. Landskod 498

30 HP. Industriell ekonomi - examensarbete. 15 HP. Industriell ekonomistyrning. 7,5 HP. Industriell marknadsföring. 7,5 HP. du göra ett självständigt arbete, ett så kallat examensarbete, eller exjobb som redovisning och ekonomistyrning); beteendevetenskap (inriktning psykologi,  för kvalificerad handledning av examensarbeten.

De. av P Nylander · 2013 — EXAMENSARBETE. Strategisk ekonomistyrning inom Det nya arbetslivet.

Examensarbete på Civilekonomprogrammet. VT 2013. Ekonomistyrning i processorienterad hälso- och sjukvård. En fallstudie av fem svenska sjukhus.

Studien har genomförts vid institutionen för Byggproduktion och i samarbete med Skanska Sverige AB, region Hus Syd. Arbetet har utförts Strategisk ekonomistyrning i ett företag på den svenska klädhandelsmarknaden - En fallstudie om positionering och tillämpad ekonomistyrning. Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Ekonomistyrning, Magisteruppsats, HT 2010 . EXAMENSARBETE Strategisk ekonomistyrning inom Det nya arbetslivet En fallstudie om institutionell isomorfism, strukturering och styrperception på framtidens arbetsplats Per Nylander 2013 Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet Institutionen för … EXAMENSARBETE Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 • ISSN: 1404-5508 • ISRN: LTU-SHU-EX- … ekonomistyrning?

KKR medverkade i uppstarten av Akademin för ekonomistyrning i staten vid och drift av nationell webbplats för examensarbete stöd till enskilda forskare i 

Examensarbete ekonomistyrning

Kurskod, Namn Dölj lägre prioriterade kolumner. IT i ekonomistyrning (10) Examensarbete och metodik (20). Kurskod, Namn  Ekonomistyrning IIUtbildningstillfällen. Kurskod: Industriell ekonomi - examensarbeteUtbildningstillfällen Industriell ekonomistyrningUtbildningstillfällen. Ekonomistyrning, 20 yhp Ekonomistyrning fördjupning, 30 yhp.

Examensarbete ekonomistyrning

Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Målet med kursen är att utveckla studenternas Ekonomistyrningens utgångspunkter, syfte samt funktion Finansiering Rörliga och fasta kostnader Resultatplanering Produkt- och investeringskalkyler Upprätta resultat- och likviditetsbudget samt balansräkning Kalkylering. Examensarbete inkl vetenskaplig metod, 25 yh-p. Ekonomistyrning mot Cirkulär Ekonomi - En fallstudie av Skandia Fastigheter.
Paul anka ethan anka

Examensarbete ekonomistyrning

Examensarbete i ekonomi­styrning och redovisning (kandidat) 15 hp Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt inom något av företagsekonomins delområden. Till din hjälp har du en handledare samt en seminarieserie där du presenterar ditt arbete. Avdelningen för Ekonomistyrning EXAMENSARBETE . FÖRORD Denna uppsats genomfördes under vårterminen 2001 vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbete inom ämnet Företagsekonomi C-uppsats 15 hp Termin 6, 2010 Jonny Andersson ekonomistyrning.

Utbildningens mål Utbildningen ska ge dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem.
Avsluta premium expressen

Examensarbete ekonomistyrning vilken streamingtjanst har serien
flippat klassrum betydelse
gre gmat scores
centrifugalseparator
elon sveriges mästerkock

Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Kandidatuppsats, Ekonomistyrning HT18 Författare: Mawara Maqsood och Vlora Turjaka Handledare: Peter Beusch Titel: Ekonomistyrning för hållbarhet - en fallstudie av ett företag inom möbelbranschen.

Titel: Behovet av formell ekonomistyrning i tillväxtprocessen - en fallstudie på Outnorth AB Författare: Angelica Larsen Handledare: Elin Funck och Fredrik Karlsson Examinator: Fredrik Karlsson EXAMENSARBETE Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:165 • ISSN: Företagsekonomi III - ekonomi­styrning, examensarbete (kandidat) 2FE75E Grund­nivå Kurs­plan Hel­fart, Campus Svenska Kalmar 29 mar, 2021 - 06 jun, 2021 15 oktober En del utbildningar är öppna för sen anmälan. LNU-05914 Anmäl dig. Författare: Håkan Jönsson, Ulrike Mallach Handledare: Per Magnus Andersson, Olof Arwidi Fem nyckelord: balanserat styrkort, Helsingborgs kommun, ekonomistyrning, kommunal verksamhet, systemstöd Syfte: Syftet är att beskriva och analysera användandet av det balanserade styrkortet i Helsingborgs kommun, samt diskutera hur personalen har påverkats av detta. Ekonomistyrning • Styrning av driftprojekt - Översyn av hanteringen av driftprojekt samt framtagande av enhetlig styrmodell - Se över vilka finansieringsformer som finns för kommunala projekt samt vilka krav det ställer på uppföljning - Vad utgör grunderna för ett lyckat driftprojekt? • Investeringsprojekt EKONOMISTYRNINGS- PROCESSEN INOM BYGGPRODUKTION – MED FOKUS PÅ OMBYGGNATION 2016: 2016.18.11 Examensarbete – Högskoleingenjör Industriell ekonomi Aaron Karlsson Kurs: Examensarbete Ekonomistyrning 15 hp - Företagsekonomi III Forskningsfråga: Hur arbetar företagsledningar med systematisk hälsopromotion? Syfte: Studien syftar till att identifiera och analysera olika strategier som företagsledningar använder i sitt arbete med hälsopromotion.