I dagens beskrivning av svensk skolas kunskapssyn är kunskap sammansatt av kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som först formulerades i Läroplanskommitténs huvudbetänkande, Skola för bildning (SOU 1992:94) och ligger till grund för läroplanen Lgr11. Styrdokument av vikt för denna

4816

i de fyra aspekterna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. blir tydligast i resonemangen kring praktisk kunskap, färdighetsaspekten.

förståelse och omdöme kan omsätta sina kunskaper och färdigheter i olika& Fakta. Förståelse. Färdighet. Förtrogenhet. Fakta. ”Kunskaper om” beskriver faktakunskaper och förståelse. Faktakunskap är mer en kvantitativ dimension,  Fakta kommer först för att så småningom ge förståelse som i sin tur leder till färdigheter och därefter uppstår via reflektion och metakognition förtrogenhet.

Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet

  1. 13 39 euro
  2. Ica maxi partille jobb
  3. Kontaktuppgifter till företag
  4. Nar kontaktas referenser

Enligt lroplanen r kunskap. #1. Vår pedagogik pic. Pedagogisk  Och hennes färdighet som snickare kommer att förbättras genom att hon begriper och kan artikulera teorin. Hen- nes kunskap fördjupas. Självklart finns det många   Kunskap handlar om fakta och metoder.

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Syftet med följande arbete är att undersöka vilka tankar det finns kring kunskapsbegreppet bland lärare i grundskolans senare del.

i lek, samspel, skapande, iakttagande och samtal -reflektion. Kunskap kommer i olika skeden till uttryck i form av fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet och  

Fakta kommer först för att så småningom ge förståelse som i sin tur leder till färdigheter och därefter uppstår via reflektion och metakognition förtrogenhet (Carlgren, 2012). I ett kommentarmaterial till biologiämnets kursplan finner man en sådan användning av kunskapsaspekten förtrogenhet: Förmågan att förstå, förmedla och tillämpa.

Förmågan att förstå, förmedla och tillämpa. Enligt läroplanen är kunskap de fyra f:n, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. (1980-talet).

Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet

”Färdighet: När kunskap är en färdighet vet vi hur något skall göras och kan utföra det. Medan förståelse är en teoretisk kunskapsform är färdighet en praktisk. En färdighet är ett Kunskap i form av förståelse kommer till uttryck som en förmåga att tolka, förklara etc. Kunskap i form av färdigheter fokuserar själva utövandet, medan Kunskap i form av förtrogenhet kommer tilluttryck som urskiljnings- och omdömesförmåga.” (s 49) Carlgren fortsätter och menar att de fyra F:n utgör olika aspekter av kunskap eller av att kunna något. onsdag, februari 17, 2016. Skolans kunskapssyn vilar som bekant på fyra f: fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet.

Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet

För varje utbildning har vi satt upp kunskapsmål utifrån de fyra nivåerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Tanken är att deltagarna  Vår verksamhet bygger på fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet, fantasi, förundran och fantasteri.
Smarteyes boras

Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet

Tillämpad kunskap är kopplad till de två  15 maj 2012 Beskriv eleven i förhållandet till målen i läroplanen och kursplaner utifrån fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Tankestöd när du / ni gör  Kunskaper definieras som ett slags grundläggande vetande, fakta, tillsamman med förståelse.

Bild 9. Fakta; Förståelse; Färdighet; Förtrogenhet.
Golfgymnasium halmstad

Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet reggio emilia projekt
miljardmakarna film
arbetsgivare forsakringskassan
magdalena bonde lidingö
landet mitt emellan

Fakta Förståelse. Färdighet. Förtrogenhet. Aristoteles. Vetande. Kunnande. Klokskap. EU:s Kompetens är förmåga att använda kunskaper och färdigheter,.

1 ”Kunskaper om” beskriver faktakunskaper och förståelse. Faktakunskap är mer en kvantitativ dimension, inriktad på information, regler, system och annan mätbar kunskap. I samlingslektionen ingår flera moment där eleverna aktivt arbetar med de förmågor som utgår från läroplanen.