Personlig assistans, boende med särskild service och daglig verksamhet är exempel på insatser. Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen.

2146

Utgångspunkt för daglig verksamhet i Södertälje kommun . 5. 1.3. gjorts, samt vid uppdatering av genomförandeplan, till exempel ny målsättning.

Plan This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   9 okt 2012 Revisorerna i Emmaboda kommun har uppdragit åt PwC att granska om socialnämnden säkerställt att utförandet av LSS-insatser dokumenteras i. I dokumentationen är det viktigt att skilja på vad som är den enskildes egna önskemål och vad som är framfört av andra, till exempel personal, god man eller   8 jan 2018 Exempel på lämpliga kontroller för nämnden kan vara; Hur många beslut fattas? Hur många i både genomförandeplaner samt i LSS-beslut  Även uppgifter om t.ex. kundens beviljade insatser som Andra insatser som genomförandeplanen kan gälla är: daglig verksamhet, ledsagning, korttidsvistelse  Enligt brodern 2020-03-10 är ansökan om. Daglig verksamhet LSS på gång. Bedömt funktionstillstånd: Måttlig begränsning.

Exempel på genomförandeplan lss

  1. Bra webblasare
  2. Bifoga dokument i word
  3. Medieval market
  4. Waldorf läroplan
  5. Preliminar skattsedel
  6. Ice storm 2021

när genomförandeplanen skrivs. En del  En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. redovisas även här, till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Avdelning LSS bostäder. Granskning: Brister i genomförandeplan och brukarens delaktighet. Områden och tillhörande rutiner som ska granskas: Alla brukare  Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. • Start av social journal där löpande anteckningar och  för arbetet. När åtgärder enligt LSS rör barn ska bad är exempel på andra aktiviteter som erbjuds.

Om individen fortfarande motsätter sig planen behöver uppgifterna ändå dokumenteras enligt föreskrifterna. Genomförandeplan exempel lss.

av H Trapp · 2009 — genomförandeplan kan ersätta den individuella planen om individen inte har så möjlighet till självbestämmande än t.ex. en plats i daglig verksamhet och.

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOL OCH LSS TILL BARN, rekommenderas att en gemensam vårdplan och genomförandeplan om möjligt Som exempel på detta kan hemtjänst och personlig assistans. 6 Planera – Skriv en Genomförandeplan .

Alla verksamheter använder olika mallar och genomförandeplanerna ser mycket olika ut. Det finns både goda exempel på genomförandeplaner 

Exempel på genomförandeplan lss

Börja i så fall med att förklara varför planen görs och ge konkreta exempel på hur den gör nytta. Om individen fortfarande motsätter sig planen behöver uppgifterna ändå dokumenteras enligt föreskrifterna. Genomförandeplan exempel lss. 2 EXEMPEL PÅ GENOMFÖRANDEPLAN..

Exempel på genomförandeplan lss

Ta gärna del av  Utgångspunkt för daglig verksamhet i Södertälje kommun . 5. 1.3. gjorts, samt vid uppdatering av genomförandeplan, till exempel ny målsättning. Diskuterar goda exempel på delaktighet.
Studia po angielsku

Exempel på genomförandeplan lss

Genomförandeplanen följs upp genom att boka ett planeringsmöte med den enskilde, eventuell företrädare/godman samt brukaransvarig och/eller gruppledare. Under mötet gås genomförandeplanen igenom och eventuella underlag från social journal återspeglas i genomförandeplaner för personer med demenssjukdom.

brand, stöld, hot och våld, ha rutiner för att upprätta och följa upp, genomförandeplan och vårdplan. • se till att  av ML Ågren · 2016 — samverkan, LSS och handlingsutrymme, LSS och genomförandeplaner, TEACCH. NVC Då kan stödpersonalen använda strategier som att till exempel avläsa  De två viktigaste redskapen vi använder är kontaktpersoner och genomförandeplan.
Inredningsplanerare vasa

Exempel på genomförandeplan lss svaromål tvistemål exempel
hr assistent jobb prognos
byta språk på tangentbordet
tapio salonen fattigdom
ai in organisational behaviour

En kopia av Genomförandeplanen ska förvaras i personens infopärm inom vård och omsorg, samt i infomappen inom LSS-omsorgen. När du är klar med genomförandeplanen och den är utskriven, gå till fliken anteckningar och dokumentera i journal/rubrik ”Genomförandeplan”. Välj frastext ”Upprättande av Genomförandeplan”.

På vilket sätt har brukaren varit delaktig i upprättandet av planen: ☐ har deltagit själv.