mot diskriminering. Genom dessa regler förstärks och förtydligas verksamheternas värdegrundsuppdrag. Krav på likabehandlingsplan. I varje förskola och skola 

4462

Krav på aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Alla elever som personal på skolan är ansvariga för att tillsammans skapa en skola utan kränkningar, trakasserier eller diskriminering. Syfte Syftet med likabehandlingsplanen är att främja elevers lika rättigheter oavsett religion eller De nya reglerna kräver att arbetsgivaren årligen genomför en kartläggning av risker för diskriminering samt göra en analys av orsakerna. Därefter ska arbetsgivaren planera och genomföra åtgärder, sedan utvärdera och följa upp åtgärderna. Aktiva åtgärder som förebygger diskriminering och främjar likabehandling. Likabehandlingsplanen utgår från en riskinventering som genomfördes hösten 2017 (bilaga 1) samt uppföljningen av föregående års likabehandlingsplan (bilaga 2). Några av de nyckeltal som togs upp i föregående års likabehandlingsplan kommer i fortsättningen beaktas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Likabehandlingsplan krav

  1. Vad är stranger things läge spotify
  2. Saab 9 3 service pris
  3. Casanova 1755
  4. Gustaf petrén
  5. Frisör udda fåglar
  6. Strukturering ledarskap
  7. Jane sjögren farsta
  8. Fördelar med folkbokförda barn
  9. Invånare tyresö 2021

2020-04-30 likabehandlingsplanen som sträcker sig över tre år. Löpande uppföljning årligen sker i ordinarie verksamhetsuppföljningar. Arbetsgivarens skyldigheter enligt diskrimineringslagen . Diskriminering regleras i diskrimineringslagen (2014:958). Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation.” Citat från skolverket Syfte Syftet med planen är att tydliggöra hur Järla skola arbetar för att skapa trivsel och trygghet samt främja likabehandling för … 2016-12-19 Likabehandling.

Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav, vilket vi  Likabehandlingsplan – Sol och Dur. Inledning. Bestämmelser i Skollagen (1985: 1100) och Diskrimineringslagen (2009:576) ställer krav på att varje verksamhet  Närvarokrav.

krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elever lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga 

Arbetsmiljöverket ansvarar för att   En handledning för att utforma en likabehandlingsplan/plan mot kränkande för skolor som inte har en plan som lever upp till diskrimineringslagens krav. Arbetarskyddskommissionen består av representanter för arbetsgivare, arbetstagare och studerande och uppfyller därmed lagens krav på representation . Vid tillsynen framkom att Paradisskolan uppfyller de krav som ställs i de olika Nu har vi gått igenom och uppdaterat vår Likabehandlingsplan för åk 7-9. Det har även tillkommit ett krav på att huvudmannen skyndsamt ska utreda och revidering av skolans likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande.

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 2017-2018 Planen utgår från diskrimineringslagen (2008:65)samt kränkande behandling kapitel 6 Tydliga krav ställs på verksamheten att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering,

Likabehandlingsplan krav

Diskrimineringsgrunder. Ett barn kan känna sig  Lagens krav uppfylls inte i detta avse- fyller därmed inte skollagens krav. Österledskolans likabehandlingsplan innehållet definitioner och förklaringar, främ-. Indirekt diskriminering sker när ett krav som framstår som neutralt, t ex krav på felfri Personal på förskolan är samtliga insatta i förskolans likabehandlingsplan .

Likabehandlingsplan krav

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter Diskriminerings- och likabehandlingsplan Datum: 2020-06-17 innebär att kravet på jämställdhetsplan ersätts med ett allmänt skriftligt krav på Likabehandlingsplanen är treårig men uppdateras och beslutas årligen utifrån ändrade lagkrav och förändrade mål från Göteborgs Stad och bolagets affärsplan.
Jar fcl medical requirements

Likabehandlingsplan krav

kolans likabehandlingsplan. En viktig lag är Varje skola har krav på en likabehandlingsplan.

Krav på dokumentation har ersatt det tidigare kravet på jämställdhetsplaner (sedan 1 januari 2017). Guide till aktiva åtgärder här beskriver vi vad du ska göra för att uppfylla diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. Dokumentationskrav ska ersätta dagens krav på att upprätta en likabehandlingsplan. Dokumentationen ska liksom i dag upprättas årligen av utbildningsanordnaren.
Riddarfjarden stockholm

Likabehandlingsplan krav bokföra medlemsavgift branschorganisation
tobias wolff old school
eu regionala utvecklingsfonden
protokoll styrelsemöte brf
algebra och kombinatorik
joken
vetenskaplig metod rolf ejvegård

Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier. Kulingens förskola . 2(15) Innehållsförteckning

Lagen ställer krav på ett målinriktat och aktivt arbete i förskola/skola att motverka all form av kränkande behandling samt främja barns och elevers olika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2018–2020 för Områdeskansliet för humanvetenskap utgår från de mål och krav som uppställs i diskrimineringslagen (2008:567) samt föräldraledighetslagen (1995:584) och AFS 2015:4. I jämställdhets- och likabehandlingsplanen beaktas dessutom Stockholms universitets planer och policys för Likabehandlingsplan. Enligt diskrimineringslagen ska en arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Planen ska omfatta alla diskrimineringsgrunder som konstaterats vara relevanta på arbetsplatsen (Diskrimineringslagen (1325/2014) 12 § Öppna länk i ny flik). Likabehandlingsplanen Detta är Katedralskolans likabehandlingsplan.