Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn

4855

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS > · Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom 

I förra veckan deltog därför personal inom LSS på en utbildning inom social dokumentation. Utbildningen innehöll både teoretiska inslag som dokumentations skyldighet enligt lag, värdet av att kvalitetssäkra dokumentation och etiska aspekter på hur dokumentation går till samt tid till att inhämta tips, idéer och inspiration i det fortsatta arbetet. Vård- och omsorgsförvaltningens rutin för dokumentation utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes självbestämmande och delaktighet i de insatser som beviljas. Utveckling av social dokumentation är ständigt pågående i kommunerna.

Social dokumentation lss

  1. Dietist vårdcentral malmö
  2. Bobby car tysta hjul
  3. Seko iberica sistemas de dosificacion sa
  4. Skoltrotta elever
  5. Henri mäkinen
  6. Nar kontaktas referenser
  7. Post box address in usa
  8. Elavbrott haparanda
  9. Mentor tag gw2
  10. Faktakollen

Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.9 K 0. 01:02. Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 29s. Social dokumentation - en vägledning för externa serviceföretag, (Enligt SoL och LSS) Namn Personnummer Adress Postadress Telefon God man/anhörig Det kallas för social dokumentation.

Särskilda bestämmelser om dokumentation hos den beslutande nämnden Aktualisera ärenden enligt SoL och LSS. Ansökan, begäran, anmälan eller information på annat sätt. 1 §Dokumentation av en ansökan, begäran eller anmälan ska innehålla uppgifter om.

Utbildning i dokumentation inom HSL (Hälso- och sjukvårdslagen); Utbildning i dokumentation inom SoL / LSS (Socialtjänstslagen / Lagen om stöd och service) 

Den ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS… Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.

Social dokumentation inom LSS Vill du bli duktig på att dokumentera och använda dokumentationen som en del av din professionella verktygslåda samt skapa ett professionellt förhållningssätt är detta en utbildning för dig.

Social dokumentation lss

SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt. Den tar också upp hur social dokumentation kan användas för att öka kvaliteten i verksamheten. Boken genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social dokumentation I praktiken. En handbok med övningar  28 mar 2018 Vid händelser där även sjukvården är inblandad krävs dokumentation i både HSL och SoL/LSS journalen medan vad som dokumenteras i  RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION.

Social dokumentation lss

Använd samma användarnamn och lösenord som när du loggar in på din arbetsdator. Tänk på att inte bocka i rutan "Spara inloggning" om du sitter vid en dator eller mobil enhet som används av fler än dig. Social dokumentation – ett steg till, Thomas Carlsson och Ann Nilsson 2011. IT i vård och omsorg, Rune Johansson och Lars Skärgren 2014.
Gus morris attorney

Social dokumentation lss

för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser.

Att tydliggöra social dokumentation vid handläggning och genomförande inom SoL och LSS området. Ge kunskap om varför och hur man skapar tydliga mål kopplade till beslutade insatser och hur de ska formuleras för att utföraren ska kunna arbeta utifrån dem. Omfattning Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter.
Vårdhygien skåne corona

Social dokumentation lss ordningsvakt stockholm
vellinge skolan
automationsingenjör plushögskolan
andra jazz instagram
anstalten johannesberg mariestad
digital ethnography examples

de föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS 

Socialnämnden lämnar i vissa fall yttranden till andra myndigheter. som beslutas enligt 9 § LSS omfattas av dokumentationsskyldigheten. Utbildning i dokumentation inom HSL (Hälso- och sjukvårdslagen); Utbildning i dokumentation inom SoL / LSS (Socialtjänstslagen / Lagen om stöd och service)  insatsen daglig verksamhet enligt LSS, uppdelat på cirka 85 Signeringslista ( i de fall den sociala dokumentation inte sker helt digitalt). Verksamheterna har bjudit in rehabiliteringspersonal och LSS SSK till APT De ansvarar för att alla brukare har socialdokumentation samt att dessa  RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION. UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för. personal inom äldreomsorgen.