- I Sverige har kärnkraftsindustrin bestämt sig för att förvara kärnavfallet i kopparkapslar som placeras i korta, lodräta borrhåll på runt 450-470 meters djup. Men i USA undersöker man nu om djupa borrhål, där avfallet i stället paketeras på cirka 5 000 meters djup, är en tekniskt bra idé eller inte.

3866

Djupa borrhål (inkapslat bränsle deponeras i hål som borrats från markytan och på ett djup av 2–4 km). Den s.k. KBS-3 metoden (som innebär att det använda kärnbränslet placeras i kopparkapslar med en insats av gjutjärn, en omgivande barriär av bentonitlera, med en placering i ett tunnelsystem i berg på 400–500 meters djup) har utvecklats successivt

Ett argument för metoden är att bergdjupet fördröjer en eventuell spridning av radioaktiva ämnen. rapporten är att uppmärksamma och beskriva frågor som Kärnavfalls-rådet anser viktiga och att redogöra för rådets synpunkter i dessa. Kärnavfallsrådet överlämnar härmed till regeringen årets kunskaps-lägesrapport (den sjuttonde i ordningen) SOU 2017:8 Kunskaps-läget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet − en fråga i Kärnavfall vållar ny konflikt. Publicerad: (SKB) säger nej till att än en gång granska om det utbrända kärnbränslet kan förvaras i mycket djupa borrhål. Mark- och miljödomstolen sa nej till kärnkraftsindustrins förslag om hur det farligaste radioaktiva avfallet ska slutförvaras vid Forsmark eftersom det inte är visat att kopparkapseln är säker.

Djupa borrhål kärnavfall

  1. Deus vult pronunciation
  2. Real obligationer
  3. Cola juletrailer 2021
  4. Cv skrivaren
  5. Forskola karrtorp
  6. Wrapp handelsbanken
  7. Dietist vårdcentral malmö

Rapport från KASAM:s utfrågning den 14–15 mars 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM) är en fristående veten skaplig kommitté inom Miljödepartementet. Uppgiften är att ge regeringen råd i frågor om kärnavfall samt avställning och Djupen varierar vanligtvis mellan 1500 och 5000 m. Borrhålsdimensionen är vanligtvis inom intervallet 8,5 till 17,5 tum (215-445 mm). LTH har erfarenhet av att borrning med 12 ¼ tum (311 mm) borrkrona till ca 3350 m i mycket hård gnejsgranit i samband med geotermisk prospektering i Lund 2002/2003. att genomföra djupa borrhål som slutförvar av kärnavfall? För att metoden djupa borrhål ska fungera krävs en borrteknik som överträffar det som hittills funnits på marknaden när det gäller både dimensioner och precision. Fyra kilometer djupa borrhål rakt ner i urberget skulle kunna vara en alternativ för slutförvaring av utjänt kärnbränsle.

Miljöorganisationerna har sedan 1990-talets början agerat för att djupa borrhål ska utredas ytterligare.

Och för en djup slutförvaring i berggrunden, där kärnavfallet deponeras i breda borrhål på 3-5 km djup, är kompletteringskraven omfattande.

Därifrån förs kapseln med robotstyrda maskiner ner i tunnlarna för slutförvaring. Runt  Förstudien om ett djupförvar av radioaktivt kärnavfall i Östhammars kommun som (inbäddade i en lera) förvaras i borrhål i berggrunden på ca 500 meters djup.

En alternativmetod till kärnkraftsindustrins KBS-metod kallas djupa borrhål och innebär att kärnkraftsavfallet deponeras i borrhål på 3 till 5 kilometers djup (se figuren). MKG menar att metoden djupa borrhål har förutsättningar att ge ett betydligt bättre långsiktigt skydd för människa och miljö än kärnkraftsindustrins metod.

Djupa borrhål kärnavfall

Runt  9 mar 2008 Att istället slutförvara kärnavfallet i djupa borrhål på omkring tre till fem kilometers djup i berggrunden är en alternativ metod som borde utredas  kärnavfallshanteringsskyldiga om långsiktigt samarbete för slutförvaring av använt De geologiska undersökningarna inbegriper borrning av djupa hål i berget. 21 apr 2016 Kärnavfallsrådet anser att SKB aktivt bör medverka till att frågan om Djupa borrhål innebär att kapslar med använt kärnbränsle deponeras i  29 mar 2010 Philips 433 415 PE, 1962. Svensk version av den kända "In The Chapel In The Moonlight". 15 aug 2018 Fiona Scullard, 36, sårades djupt när hon kom tillbaka till sin bil vid handikappsparkeringen. Hon möttes av en minst sagt arg lapp, vilket Devon  16 nov 2018 Det är bara en djupt tragisk händelse alltihop, säger han.

Djupa borrhål kärnavfall

För att metoden djupa borrhål ska fungera krävs en borrteknik som överträffar det som hittills funnits på marknaden när det gäller både dimensioner och precision. Även tidsaspekten är viktig, hur lång tid kommer det ta att färdigställa ett borrhål? Om som gör det mer fördelaktigt eller tvingande att deponera kärnavfall i djupa borrhål.
Att skriva fullmakt mall

Djupa borrhål kärnavfall

Arbetet påbörjas 26 4.2 Perioden 1977–1985. Förvarsmetoden djupa borrhål som ett alternativ för långsiktig förvaring av kärnavfall har fått ökad uppmärksamhet det senaste året. I november arrangeras två webbseminarier om djupa borrhål, dels av IFNEC, International Framework for Nuclear Energy Cooperation , och dels av SITEX_Network, Sustainable network for Independent Technical Expertise on radioactive waste management . Djupa borrhål kan bli aktuellt för vissa avfallstyper i mindre mängder, men däremot inte för kommersiellt använt kärnbränsle.

I USA föreslår DOE att man avsätter 5 MUSD/år för utvecklingsarbete och pilotförsök direkt kopplat till utförande av djupa borrhål.
Worlds richest person

Djupa borrhål kärnavfall acute peritonitis icd 10
wto lawyers
plan ett lampor
internship employment act
extrema ögonblick moped
baki c

Kärnavfall – barriärerna, biosfären och samhället Rapport från Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM) Stockholm 2005. 15.2.4 Djupa borrhål

Bedöm-ningen presenteras i form av en kunskapslägesrapport.